+996 555748811

Интеллектуалдык менчик

Интеллектуалдык менчик маалыматтары

Бул веб-сайттын дизайны, бул жерде колдонулган алгоритмдер жана иштөө процесстери тиешелүү жергиликтүү жана эл аралык мыйзамдарга ылайык интеллектуалдык менчиктин параметрлерине ылайык программалык камсыздоону иштеп чыгуучулар, жаратуучулар жана өндүрүүчүлөр катары Iberkyrgyz Wealth Group ЖЧКсынын эксклюзивдүү менчиги болуп саналат.

Бул сайттагы тексттер, сүрөттөр жана башка бардык материалдар Iberkyrgyz Wealth Group ЖЧКсына жана анын мыйзамдуу ээлерине таандык.

Бул жагынан алганда, алар интеллектуалдык менчик мыйзамдарына ылайык корголгон маалыматтарды түзөт.

Любая передача, воспроизведение, копирование, распространение, манипулирование, хранение или любые другие действия с данными здесь запрещены, без указания источника, но с явного письменного разрешения ОсОО Iberkyrgyz Wealth Group, и только сбережения или печатные копии, предназначенные для частного использования Бул жерде булакты көрсөтпөстөн, бирок Iberkyrgyz Wealth Group ЖЧКнын ачык жазуу жүзүндөгү уруксаты менен жана жеке колдонуу үчүн сакталган же кагаз көчүрмөлөрү менен гана ар кандай берүүгө, кайра чыгарууга, көчүрүүгө, жайылтууга, манипуляциялоого, сактоого же башка аракеттерге тыюу салынат.

Бул веб-сайтта пайда болгон бардык соода аталыштары, соода белгилери, айырмалоочу белгилер, логотиптер, символдор, аралаш белгилер, каймана же номинативдик белгилер Iberkyrgyz Wealth Group ЖЧКга таандык же биз аларды колдонууга алдын ала уруксатыбыз бар жана алар тиешелүү мыйзамдар менен корголот.

Вся представленная здесь информация была получена из проверенных источников, несмотря на то, что ОсОО Iberkyrgyz Wealth Group оставляет за собой право изменять, отменять или добавлять информацию без предварительного предупреждения. Вся информация, содержащаяся на этом веб-сайте, должна использоваться исключительно для личного или корпоративного использования, для конечного или потенциального клиента, и никогда не может использоваться для посредников или для других целей, которые не будут строго коммерческими отношениями между сторонами, с которыми ОсОо Iberkyrgyz Wealth Group свяжется с данной службой. Бул жерде келтирилген бардык маалыматтар ишенимдүү булактардан алынган, бирок Iberkyrgyz Wealth Group алдын ала эскертүүсүз маалыматты өзгөртүү, жокко чыгаруу же кошуу укугун өзүнө калтырат. Бул веб-сайтта камтылган бардык маалыматтар жеке же корпоративдик колдонуу үчүн, акыркы же потенциалдуу кардар үчүн гана колдонулушу керек жана эч качан ортомчулар үчүн же Iberkyrgyz Wealth Group ЖЧК менен болгон тараптардын ортосундагы коммерциялык мамилелерди түзбөй турган башка максаттар үчүн колдонулбашы керек, ал учурда атайын кызматка кайрылуу укунгубуз бар

Бул веб-сайттагы ар кандай навигация адамды "колдонуучу" катары квалификациялайт жана бул жерде жана башка бөлүмдөрдө көрсөтүлгөн бардык укуктук шарттарды толук кабыл алууну билдирет.

Колдонуучуга бул веб-сайтты мыйзамсыз иш-аракеттер үчүн колдонууга, үчүнчү жактардын укуктарын же кызыкчылыктарын бузууга же ал аркылуу каракчылык, ашыкча жүктөө, кыянаттык кылуу же башка ар кандай каралоо чөйрөсүндө кандайдыр бир аракеттерди жасоого уруксат берилбейт.

Өз баракчасы менен «Iberkyrgyz Wealth Group» ЖЧКсынын ортосуна гипершилтеме киргизгиси келген ар бир адам, эгерде шилтеме берилген баракчаларда адеп-ахлактыкка, каада-салтка, коомдук тартипке жана үчүнчү жактардын кандайдыр бир укуктарына каршы келген мыйзамсыз маалымат же мазмун жок болсо гана жасай алат. Шилтемелерди киргизүү эч кандай учурда Iberkyrgyz Wealth Group LLC менен шилтеме берүүчү баракчанын менчигинин ортосундагы мамилени билдирбейт жана алардын мазмунун Iberkyrgyz Wealth Group ЖЧК тарабынан жактырылышын же жактыруусун билдирбейт.

Iberkyrgyz Wealth Group ЖЧК бул веб-сайттагы мазмуну же тышкы шилтемелер үчүн жооптуу эмес.^